Fasadprojektioner

Vide | Fasadprojektioner för Vinter i city, Malmö

Tre fasader i Malmö antog nya skepnader 28 november – 3 januari 2020 under Vinter i city som arrangerades av Malmö Stad. Videotriptyken VIDE tog över husväggarna. På ett poetiskt och stillsamt sätt rörde sig skuggspelen över fasaderna. Verket kretsar kring det fornnordiska skogslandet Vide. "Jag ser alla tre som ett verk och har döpt dem tillsammans till Vide – det fornnordiska skogslandet där den tystlåtne guden Vidar härskade. Han som sedan dräpte fenrisulven med sin tjocka sko och byggde upp världen igen efter Ragnarök. Vide De vilda växternas rådare vandrar med sulan skodd tjock av offrat läder genom snårskog och vildvuxet gräs i den tyste gudens land; Vide. Ljusprojektionerna var unikt anpassade till arkitekturen på respektive fasad, en teknik som kallas för projektionsmapping. Följande fasader projicerades: Södra Förstadsgatan 18, Södergatan 26 och Södergatan 9.